För befintliga lokalhyresgäster

lokalhyresgäster.jpeg

Fastighets-
information

Släpet 2

Hammarbacken 6 A-B, Häggvik

Släpet 4:1

Hammarbacken 4 B, Häggvik

Släpet 4:2

Hammarbacken 4 A, Häggvik

Släpet 5

Åkeribacken 18, Sollentuna

Släpet 6

Åkeribacken 16, Sollentuna

Tariffen 1

Tingsvägen 17-19, Sollentuna

Archimedes 2

Adolfsbergsvägen 11-13, Bromma

Vreten 11

Vretenborgsvägen 28, Västberga

Kontakt

Akutsituationer

Ett ärende anses akut vid risk för skada på egendom eller tredje person.

Under arbetstid (vardagar 8-16)

Trifams huvudkontor 08-404 09 20

Efter arbetstid

Dygnet Fastighetsjour 08-18 70 00

Felanmälan

Teknisk förvaltning

Christian Faber, teknisk förvaltare

Uthyrning och lokalanpassning

Katrin Hannar, förvaltning/uthyrning