För befintliga bostadshyresgäster

Ett stort modernt brunt hus

Bra att veta

Kontakt

Akutsituationer

Ett ärende anses akut vid risk för skada på egendom eller tredje person.

Under arbetstid (vardagar 8-16)

Trifams huvudkontor 08-404 09 20

Efter arbetstid

Dygnet Fastighetsjour 08-18 70 00

Svenska Störningsjouren

Vid konstaterad störning i lägenheten som negativt stört grannmiljön, debiterar vi hyresgästen den faktiska kostnaden för utryckningsavgift plus administrativ avgift.

Telefonnummer (alla dagar, 20 – 6)

Störningsjouren 08- 568 214 00

Trifams lokalkontor i Bromma

Serviceanmälan

Besöksadress

Tappvägen 27B (besök efter tidsbokning)

Postadress

Tappvägen 27B, 168 78 Bromma

Bostadsförvaltare (ej Serviceanmälan)

katarina@trifam.se

Telefon

08-404 09 27