För bostads-hyresgäster

Ett stort modernt brunt hus

Vanliga frågor

Kontakt

Aktutsituationer

Ett ärende anses akut vid risk för skada på egendom eller tredje person.

Under arbetstid (vardagar 8-16)

Trifams växel 08-404 09 20

Efter arbetstid

Dygnet Fastighetsjour 08-18 70 00

Svenska Störningsjouren

Vid konstaterad störning i lägenheten som negativt stört grannmiljön, debiterar vi hyresgästen den faktiska kostnaden för utryckningsavgift plus administrativ avgift.

Telefonnummer (alla dagar, 20 – 6)

Störningsjouren 08- 568 214 00

Allmänna kontaktuppgifter

Besöksadress

Tappvägen 27B (besök efter tidsbokning)

Postadress

Tappvägen 27B,168 78 Bromma

E-postadress

[email protected]

Telefon (växel)

08-404 09 20