En långsiktig fastighetsägare

Vi erbjuder trygg och rationell fastighetsförvaltning, individuell hyresgästanpassning samt snabb och effektiv fastighetsskötsel.

Ett stort modernt brunt hus

Lediga lokaler

Trifams kommersiella fastigheter är belägna från Häggvik (Sollentuna) i norr till Västberga (Stockholm) i söder.

Bostäder

Trifams bostäder ligger i Bromma Annedal. Trifam har ingen officiell bostadskö, men här kan du lämna en intresseanmälan för lägenhet.

Ett stort modernt brunt hus

Om Trifam

Från 1960-talet har bolaget låtit uppföra kontors- och industrifastigheter för egen förvaltning. 2010 började bolaget även bygga bostäder för egen förvaltning. Vår vision är: ”Nöjda hyresgäster i fullt uthyrda hus” Vi erbjuder trygg och rationell fastighetsförvaltning, individuell hyresgästanpassning samt snabb och effektiv fastighetsskötsel. Trifams fastighetsbestånd består av 6 kommersiella fastigheter med en uthyrbar area om c:a 75 000 kvm, 2 bostadsfastighet om totalt 323 lägenheter. All administration och förvaltning sker i egen regi. Trifam har 8 medarbetare.

Kontakt

Kontaktuppgifter för:

Allmänna kontaktuppgifter

Besöksadress

Vretensborgsvägen 28

Postadress

Box 42204, 126 17 Stockholm

E-postadress

info@trifam.se

Telefon (huvudkontor)

08-404 09 20

Faktureringsinformation

Trifam Fastighets AB

Kund-id LKH1300

FE 108

105 69 StockholmTrifam Åkeribacken AB

Kund-id LKH 1776

FE 108

105 69 StockholmTrifam Annedal AB

Kund-id LKH 1678

FE 108

105 69 STOCKHOLMReferens: Enligt information från Trifam.

Frågor om fakturering

info@trifam.se

Fakturor kan även skickas till

lkh0000@tps.banctec.se