08-404 09 20 info@trifam.se

Projekt Baltic Annedal

Om oss

Från 1960-talet har bolaget låtit uppföra kontors- och industrifastigheter för egen förvaltning. 2010 började bolaget även bygga bostäder för egen förvalting.

Vår vision är: ”Nöjda hyresgäster i fullt uthyrda hus”

Vi erbjuder trygg och rationell fastighetsförvaltning, individuell hyresgästanpassning samt snabb och effektiv fastighetsskötsel.

Trifams fastighetsbestånd består av 6 kommersiella fastigheter med en uthyrbar area om c:a 75 000 kvm, en bostadsfastighet om 53 lägenheter samt en projektfastighet. All administration och förvaltning sker i egen regi förutom den tekniska bostadsförvaltningen som sköts av extern entreprenör. Trifam har 8 medarbetare.

Så här är våra Rutiner för hantering av personuppgifter

Trifam Fastighets AB
Västberga Allé 5 • Box 42204 • 126 17 Stockholm
Tfn: 08 404 09 20 • Fax: 08 404 09 21 • e-post: info@trifam.se

Webb: Studio Annvelu