08-404 09 20 info@trifam.se

Kontakt

Adress

Besöksadress: Vretensborgsvägen 28
Postadress: Box 42204, 126 17 Stockholm
Telefon, växel: 08-404 09 20
Fax: 08-404 09 21
E-post info@trifam.se


Faktureringsadress

Trifam Fastighets AB
Kund-id LKH1300
FE 108
105 69 Stockholm

Referens: Enligt information från Trifam.

Trifam Annedal AB
Kund-id LKH1678
FE 108
105 69 Stockholm

Referens: Enligt information från Trifam.


Uthyrning och lokalanpassning

Niklas Gusting, VD
E-post niklas.gusting@trifam.se

Katrin Hannar, förvaltning/uthyrning
Tel 08-404 09 23
Mobil 070-572 49 88
E-post katrin.hannar@trifam.se


Teknisk förvaltning

Christian Faber, teknisk förvaltare
E-post christian.faber@trifam.se


Bostadsförvaltare

Katarina Wojdaszko, Bostadsförvaltare
Tel 08-404 09 27
E-post katarina.wojdaszko@trifam.se


Ekonomi/administration

Madleen Bernal Ulloa, kontorsassistent
Reception, hyres- och kontraktsfrågor, leverantörsreskontra, parkering och garage
Tel 08-404 09 22
Mobil 076-390 86 15
E-post madleen.bernal.ulloa@trifam.se


Jour 16.00 – 07.00 samt akutsituation:

Dygnet Fastighetsjour 08-18 70 00 (Ett ärende anses akut vid risk för skada på egendom eller tredje person)

•  •  •  •  •

Felanmälan mellan kl. 07.00 – 16.00 

•  •  •  •  •

Västberga Allé 5
Vretenborgsvägen 28

Christian Faber
Tel 08-404 09 28
Mobil 070-227 20 24
E-post christian.faber@trifam.se

•  •  •  •  •

Adolfsbergsvägen 11-13 
Archimedesvägen 6

Mikolaj Glama, fastighetsskötare
Mobil 0708-35 63 82
E-post: mikolaj.glama@trifam.se

•  •  •  •  •

Tingsvägen 17-19

Mikolaj Glama, fastighetsskötare
Mobil 0708-35 63 82
E-post: mikolaj.glama@trifam.se

•  •  •  •  •

Hammarbacken 6 A-B
Hammarbacken 4 A-B
Åkeribacken 18
Åkeribacken 16

Martin Bergqvist, fastighetsskötare
Mobil 0708-28 46 19
E-post: martin.bergqvist@trifam.se

•  •  •  •  •

Hyresrätter:
Annedalsvägen 31 – 47
Tappvägen 27 – 29

Kontakta vår fastighetsskötare Antoine Hanna genom att fylla i SERVICEANMÄLAN.


 

 

Trifam Fastighets AB
Vretensborgsvägen 28 • Box 42204 • 126 17 Stockholm
Tfn: 08 404 09 20 • Fax: 08 404 09 21 • e-post: info@trifam.se

Webb: Studio Annvelu