08-404 09 20 info@trifam.se

Försäljning & uthyrning

Kontakt försäljning Brf Baltic & Torg

Anna Scholander
reg. fastighetsmäklare
Svensk Nyproduktion
E-post: anna.scholander@svensknyproduktion.se

Kontakt uthyrning butikslokaler
(ca:40-100 kvm)

Niklas Gusting
E-post: niklas.gusting@trifam.se

 

Kontakt uthyrning hyresrätter

Stockholms Bostadsförmedling
https://bostad.stockholm.se

Trifam Fastighets AB
Västberga Allé 5 • Box 42204 • 126 17 Stockholm
Tfn: 08 404 09 20 • Fax: 08 404 09 21 • e-post: info@trifam.se

Webb: Studio Annvelu