08-404 09 20 info@trifam.se

Fastigheter

Fastighet Område Adress Typ
Archimedes 2 Bromma Adolfsbergsvägen 11-13 Kontor/Industri
Baltic  23 Bromma Annedalsvägen 41-45 Bostäder
Släpet 2 Häggvik Hammarbacken 6 A-B Kontor/Industri
Släpet 4:1 Häggvik Hammarbacken 4 B Kontor/Industri
Släpet 4:2 Häggvik Hammarbacken 4 A Kontor/Industri
Släpet 5 Sollentuna Åkeribacken 18 Industri/verkstad
Släpet 6 Sollentuna Åkeribacken 16  Industri/verkstad
Tariffen 1 Sollentuna Tingsvägen 17-19 Kontor
Vreten 11 Västberga Vretenborgsvägen 28 Kontor
Archimedes 2
Kontor/Industri, Adolfsbergsvägen 11-13, Bromma

Byggnadsår: 1979
Antal plan: 7
Uthyrbar yta: 13.200 kvm
Varav kontor: 2.000 kvm
Produktion: 7.000 kvm
Lager: 4.200 kvm
Stomme: betong
Fasad: plåt
Uppvärmning: fjärrvärme
Kyla: egen kylanläggning


Baltic 23
Bostäder, Annedalsvägen 41-45, Bromma

baltic23_17

Byggnadsår: 2011
Antal plan: 6
Uthyrbar yta: 4.800 kvm
Stomme: betong
Fasad: tegel
Uppvärmning: fjärrvärme


Släpet 2
Kontor/Industri, Hammarbacken 6 A-B, Häggvik

Byggnadsår: 1984
Antal plan: 8
Uthyrbar yta: 13.000 kvm
Varav kontor: 4.000 kvm
produktion: 3.600 kvm
lager: 5.400 kvm
Stomme: betong
Fasad: plåt
Uppvärmning: fjärrvärme
Kyla: egen kylanläggning


Släpet 4:1
Kontor/Industri, Hammarbacken 4 B, Häggvik

sla%c2%a6epet4-1_6

Byggnadsår: 1987
Antal plan: 8
Uthyrbar yta: 7.100 kvm
Varav kontor: 3.400 kvm
produktion: 3.100 kvm
lager: 600 kvm
Stomme: betong
Fasad: tegel
Uppvärmning: fjärrvärme
Kyla: egen kylanläggning


Släpet 4:2
Kontor/Industri, Hammarbacken 4 A, Häggvik

sla%c2%a6epet4-2_5

Byggnadsår: 2001
Antal plan: 8
Uthyrbar yta: 6.000 kvm
Varav kontor: 2.000 kvm
produktion: 3.300 kvm
lager: 700 kvm
Stomme: betong
Fasad: tegel/puts
Uppvärmning: fjärrvärme
Kyla: egen kylanläggning


Släpet 5
Kontor/Industri, Åkeribacken 18,Sollentuna

sla%c2%a6epet5_7

Byggnadsår: 1987
Antal plan: 8
Uthyrbar yta: 7.100 kvm
Varav kontor: 3.400 kvm
produktion: 3.100 kvm
lager: 600 kvm
Stomme: betong
Fasad: tegel
Uppvärmning: fjärrvärme
Kyla: egen kylanläggning


Släpet 6
Kontor/Industri, Åkeribacken 18,Sollentuna

Byggnadsår: 1981
Antal plan: 2
Uthyrbar yta: 1.800 kvm
Varav kontor: 800 kvm
produktion: 1.000 kvm
Stomme: betong
Fasad: tegel
Uppvärmning: fjärrvärme
Kyla: egen kylanläggning


Tariffen 1
Kontor, Tingsvägen 17-19, Sollentuna

tariffen1_12

Byggnadsår: 1976
Antal plan: 13
Uthyrbar yta: 16.700 kvm
Varav kontor: 9.700 kvm
produktion: 3.000 kvm
lager: 4.000 kvm
Stomme: betong
Fasad: plåt
Uppvärmning: fjärrvärme
Kyla: fjärrkyla


Vreten 11
Kontor, Vretenborgsvägen 28, Västberga

vreten11_12

Byggnadsår: 1968
Antal plan: 10
Uthyrbar yta: 16.300 kvm
Varav kontor: kvm
Produktion: kvm
Lager: kvm
Garage: kvm
Stomme: betong
Fasad: plåt
Uppvärmning: fjärrvärme
Kyla: egen kylanläggning

Trifam Fastighets AB
Västberga Allé 5 • Box 42204 • 126 17 Stockholm
Tfn: 08 404 09 20 • Fax: 08 404 09 21 • e-post: info@trifam.se

Webb: Studio Annvelu