08-404 09 20 info@trifam.se

För bostadshyresgäster

Serviceanmälan

Kontakta vår fastighetsskötare Mikolaj Glama genom att fylla SERVICEANMÄLAN.

För administrativa frågor kring hyra, hyresavtal etc kontaktar ni Trifam på tel 08-404 09 20.

Jour 16.00 – 07.00 samt akutsituation:

Dygnet Fastighetsjour 08-18 70 00 (Ett ärende anses akut vid risk för skada på egendom eller tredje person)


Att bli hyresgäst hos Trifam

Som bostadshyresgäst inom Trifams fastighetsbestånd måste man uppfylla samma krav som när man söker lägenhet hos oss via bostadsförmedlingen samt lite till, nämligen:

  • Fast anställning.
  • Hyresvärden accepterar inga betalningsanmärkningar eller oreglerade skulder.
  • Hyresvärden kommer att kräva anställningsintyg med inkomstuppgifter. Hyresgästen skall ha intyget i beredskap om han/hon accepterar lägenheten.
  • Hyresvärden tillämpar en inkomstregel som innebär att din totala årsinkomst brutto skall uppgå till lägst 4 gånger årshyran. Borgensåtagande accepteras ej.
  • Hyresvärden begär en månadshyra i deposition. Depositionen betalas in i samband med kontraktsteckning. Hela depositionen återbetalas vid avflyttning under förutsättning att hyresgästen vid avflyttningsbesiktningen uppvisar en lägenhet med normalt slitage.
  • Om bostad innehas kräver hyresvärden att uppsagt hyreskontrakt alternativt försäljningsdokument för villa eller bostadsrätt kan uppvisas före nytt kontrakt tecknas.

Inför ett lägenhetsbyte skall komplett ifylld ansökan inklusive handlingar som verifierar kraven ovan skickas med vanlig post till:

Trifam Fastighets AB
Box 42204
126 17 Stockholm

Ej komplett ansökan eller ansökan som inte uppfyller samtliga ovanstående krav behandlas ej.


Ordningsregler

För Trifams hyreshus gäller särskilt framtagna ordningsregler.


Förändring av lägenhet

Vill du förändra din lägenhet på något sätt, t.ex. installera diskmaskin eller tvättmaskin, tapetsera i ett rum etc., vänligen skicka en förfrågan till info@trifam.se.


Andrahandsuthyrning

För att få tillåtelse att hyra ut din lägenhet i andra hand måste man ha beaktansvärda skäl som skriftligen verifieras av annan den sökande. Komplett ifylld ansökan inklusive relevanta skriftligen verifierade dokument skickas med vanlig post till:

Trifam Fastighets AB
Box 42204
126 17 Stockholm

Ej komplett ansökan behandlas ej.


Att komma ihåg vid avflyttning

Några saker att komma ihåg när du flyttar.


Lägenhetskö

Trifam har ingen lägenhetskö.


Garageplats

Garaplatser hyrs endast ut till de som hyr lägenhet. Hyr du lägenhet hos Trifam och önskar garageplats, vänligen skicka en förfrågan till info@trifam.se.

Trifam Fastighets AB
Västberga Allé 5 • Box 42204 • 126 17 Stockholm
Tfn: 08 404 09 20 • Fax: 08 404 09 21 • e-post: info@trifam.se

Webb: Studio Annvelu