08-404 09 20 info@trifam.se

För bostads­hyresgäster

Serviceanmälan

Fylla i SERVICEANMÄLAN  via portalen.

Kommer hyresvärden inte in i lägenheten på bokad tid (hyresgästen är inte hemma eller låset är inte satt i serviceläge) debiteras hyresgästen 1000 kr, separat faktura skickas.

Kommer leverantör/entreprenör inte in i lägenheten på bokad tid (hyresgästen är inte hemma eller låset är inte satt i serviceläge) debiteras hyresgästen enligt leverantörens/entreprenörens taxa.

Kontakta Bostadsförvaltaren på
tel nr. 08- 404 09 27

För administrativa frågor kring hyra, hyresavtal etc kontaktar ni Trifam på tel nr. 08-404 09 20.

Akutsituationer under arbetstid

Trifams växel på 08-404 09 20.

Akutsituationer efter arbetstid

Dygnet Fastighetsjour 08-18 70 00
Ett ärende anses akut vid risk för skada på egendom eller tredje person.

Svenska Störningsjouren:

Måndag – Söndag kl. 20.00 – 06.00

Tel nr. till störningsjouren 08- 568 214 00

Vid konstaterad störning i lägenheten som negativt stört grannmiljön, debiterar vi hyresgästen den faktiska kostnaden för utryckningsavgift plus administrativ avgift. 


Att bli hyresgäst hos Trifam

Som bostadshyresgäst inom Trifams fastighetsbestånd måste man uppfylla samma krav som när man söker lägenhet hos oss via bostadsförmedlingen samt lite till, nämligen:

Inför ett lägenhetsbyte skall komplett ifylld ansökan inklusive handlingar som verifierar kraven ovan skickas med vanlig post till:

Trifam Fastighets AB
Box 42204
126 17 Stockholm

Ej komplett ansökan eller ansökan som inte uppfyller samtliga ovanstående krav behandlas ej.


Lägenhetskö

Trifam har ingen lägenhetskö.


 

Garageplats

Garageplatser hyrs endast ut till de som hyr lägenhet. Hyr du lägenhet hos Trifam och önskar garageplats, vänligen skicka en förfrågan till info@trifam.se.

Hur man sköter lägenheten

Inflyttnings dags? Klicka här

Vad ansvarar hyresgästen för? Klicka här

Har du fått skadedjur? Klicka här

Kallt i lägenheten? Klicka här

Skötsel av våtutrymmen Klick här

Stopp i avloppet? Klicka här

Hur rengör jag ventilationsdon? Klicka här

Hur rengör jag köksfläkten och filtret? Klicka här

Skötselråd för badrum, vitvaror samt parkettgolv? Klicka här

Vad får kastas i sopsugen? Klicka här


 

Förändring av lägenhet

Vill du förändra din lägenhet på något sätt, t.ex. installera diskmaskin eller tvättmaskin, tapetsera i ett rum etc., vänligen skicka en förfrågan till info@trifam.se.


 

Andrahandsuthyrning

För att få tillåtelse att hyra ut din lägenhet i andra hand måste man ha beaktansvärda skäl som skriftligen verifieras av annan den sökande. Komplett ifylld ansökan inklusive relevanta skriftligen verifierade dokument skickas med vanlig post till:

Trifam Fastighets AB
Box 42204
126 17 Stockholm

Ej komplett ansökan behandlas ej.


 

Uppsägning och flytt:

Är det dags att säga upp lägenhet och flytta? All information du behöver kring detta hittar du här.

Uppsägningsblankett 

Några saker att komma ihåg när du flyttar.


 

 

Trifam Fastighets AB
Västberga Allé 5 • Box 42204 • 126 17 Stockholm
Tfn: 08 404 09 20 • Fax: 08 404 09 21 • e-post: info@trifam.se

Webb: Studio Annvelu