08-404 09 20 info@trifam.se

Projekt Baltic Annedal

Detaljplanen för nya Baltic vann laga kraft den 27 september 2016. Detaljplanen innebär uppförande av 100 bostadsrätter, 250 hyresrätter, butikslokaler i bottenplanen samt en förskola med 5 avdelningar.

Nya Baltic kommer att utgöra en av de sista pusselbitarna i ett nästintill färdigställt Annedal och tillföra kvaliteter som idag saknas i området, såsom lokalytor med markkontakt och fler förskoleavdelningar.

Senaste nytt, läs mer →


Kontakt

Niklas Gusting, VD, E-post: niklas.gusting@trifam.se

Lars-Peter Brette, Projektledare, E-post: lpb@trifam.se

Trifam Fastighets AB
Västberga Allé 5 • Box 42204 • 126 17 Stockholm
Tfn: 08 404 09 20 • Fax: 08 404 09 21 • e-post: info@trifam.se

Webb: Studio Annvelu